About us

WE ARE EVA LINGON

  Eva Lingon is a media production company with a service attitude where planning meets playfulness. The company was founded in 2011. Our strength is clear storytelling – we capture the perfect moments and choose the best angles for the story. Even though we like to have fun, we execute every production with a personal and confident attitude.

We are your partner from the planning until the finishing touches. We film small, big, light and technically challenging videos fluently in three different languages. With us you create content to excite, affect and pass your message on. We want to make the process as easy and fun for you as possible, no matter if it’s TV, commercial, corporate or music production.


  Eva Lingon är ett mediaproduktionsbolag som grundades 2011 där god planering möter lekfullhet. Vår styrka är ett renodlat och tydligt berättande – vi fångar de viktiga stunderna och väljer den bästa tänkbara vinklingen för din story. Även om vi jobbar med en lättsam attityd så förhåller vi oss professionellt till varje uppdrag med ett personligt och säkert grepp.

Vi står vid din sida från planering till färdig produktion. Vi arbetar med såväl små som stora och tekniskt utmanande produktioner på tre olika språk. Tillsammans skapar vi innehåll som berör, väcker intresse och för fram ditt budskap. Oberoende om det gäller TV-produktion, musikvideo, reklam- eller företagsfilm så vill vi göra processen så trevlig som möjligt för dig.


  Eva Lingon on vuonna 2011 perustettu palveleva mediatuotantoyhtiö, jossa suunnitelmallisuus kohtaa leikkimielisyyden. Vahvuutemme on selkeä kerronta – vangitsemme juuri oikeat hetket ja valitsemme tarinan kannalta parhaimman näkökulman. Vaikka tykkäämmekin pitää hauskaa, suhtaudumme jokaiseen tuotantoon henkilökohtaisella ja varmalla otteella.

Olemme kumppanisi alun suunnittelusta viimeistelyyn asti. Kuvaamme pienet, isot, kevyet sekä teknisesti haastavat videot sujuvasti kolmella eri kielellä. Kanssamme luot sisältöä, joka herättää, koskettaa ja välittää viestisi. Oli kyseessä sitten mainos- tai tv-tuotanto, yritys- tai musavideo, haluamme tehdä tuotannosta sinulle mahdollisimman helppoa ja kivaa.

 

WORKING WITH US

   Before filming we’ll go through the elements together with you to amplify your message. The photography and technical execution are planned carefully and we direct the shoot professionally. You can be sure everyone, whether young or old, is comfortable in front of the camera and not a single detail escapes our attention. We edit the material according to your wishes to make sure you’ll be surprised only in a positive way. We want the finished product to please all senses.

 

ATT JOBBA MED OSS

  Innan produktionen övergår i själva filmandet så går vi tillsammans igenom hur ditt budskap bäst skall tas fram. Vi planerar noggrant innehållet, inspelningen och det tekniska genomförandet varpå vi sedan regisserar fram ett professionellt resultat. Även om du är ung eller gammal kan du vara säker på att vi gör det bekvämt för dig att exempelvis vara framför kameran, vi är lyhörda och uppmärksamma på detaljer. Vi vill att slutresultatet skall tillfredsställa alla sinnen och färdigställer därför filmen i enlighet med dina önskemål, på detta sätt är alla överraskningar positiva.

 

YHTEISTYÖ KANSSAMME

   Ennen kuvausta mietimme yhdessä kanssasi, millaisilla elementeillä juuri sinun viestiäsi voidaan vahvistaa. Kuvaukset ja tekninen toteutus suunnitellaan tarkoin, ja ohjaamme kuvaukset läpi ammattitaidolla. Voit olla varma, että jokaisen niin nuoren kuin vanhankin on hyvä olla kameran edessä eikä pieninkään yksityiskohta jää meiltä huomaamatta. Editoimme materiaalit toiveitasi kuunnellen, jotta projektin aikaiset yllätykset ovat vain positiivisia. Haluamme tuloksen miellyttävän sinun, meidän ja naapurinkin silmää, korvaa ja mieltä.

 

 

 

Tage Rönnqvist
Directing, photography, editing and media production
tage@evalingon.com

 

Rasmus Tåg
Cinematography, editing, graphic design and 2D animation
rasmus@evalingon.com